Chụp ảnh kỷ yếu Cầu Giấy lưu lại những khoảnh khoắc đẹp nhất của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay là việc không thể thiếu trong mỗi cuộc đời học si...

Chụp ảnh kỷ yếu Bách Khoa lưu lại những khoảnh khoắc đẹp nhất của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay là việc không thể thiếu trong mỗi cuộc đời học s...

Chụp ảnh kỷ yếu lưu lại những khoảnh khoắc đẹp nhất của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay là việc không thể thiếu trong mỗi cuộc đời học sinh hay si...

Chụp ảnh kỷ yếu lưu lại những khoảnh khoắc đẹp nhất của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay là việc không thể thiếu trong mỗi cuộc đời học sinh hay si...

Chụp ảnh kỷ yếu lưu lại những khoảnh khoắc đẹp nhất của thế hệ học sinh, sinh viên hiện nay là việc không thể thiếu trong mỗi cuộc đời học sinh hay si...